HARAM TİCARET

Soru: Mektubunuza "-Haram işleyen ortaklarımla ihtilaf halindeyim. Elimden gelen ikazı yaptım. Eğer haksız isem, beni ikaz ediniz." diye başlamış ve ihtilafınızı izah etmişsiniz.

CEVAP: Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Hüküm verebilmek için; ihtilaf halinde olan kimselerin, aynı mecliste dinlenilmesi zaruridir. Resul-i Ekrem (sav); Hz. Ali'yi Yemen'e kadı olarak gönderirken: "-Her iki tarafı aynı mecliste; iyice dinlemeden, aralarında hüküm verme!.."(1) tavsiyesinde bulunmuş ve bu hususa işaret etmiştir. Beraat-i zimmet asıldır ve gaip hakkında hüküm verilemez. Meseleyi mücerred olarak ele alabiliriz: Mektubunuzda bahsettiğiniz fiillerin haram olduğunda şüphe yoktur. Haramı irtikap eden ortaklarınıza; ma'siyetten vazgeçmeleri ve tevbe etmelerini teklif edebilirsiniz. Haramı helal kabul etmedikleri müddetçe; onlara tecdid-i iman teklifinde bulunmak caiz değildir. İmam-ı Maturidi (rh.a): "-Günah işleyenler; helal kabul etmedikleri müddetçe, günahları sebebiyle imandan çıkmazlar. Çünkü haber-i mütevatirle sabit olan husus, büyük günahların (tevbe sonucunda) bağışlanma ihtimalinin bulunduğudur." (2) diyerek, bu inceliğe işaret etmiştir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim

(1) Sünen-i Tirmizi- İst: 1401 C: 3 Sh: 318 K. Ahkam: 5, Ayrıca İmam-ı Serahsi- El Mebsut- Beyrut: ty C: 17 Sh: 39. (2) İmam-ı Maturidi- Kitabu't Tevhid- Beyrut: 1970 Sh: 329

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <img> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar